TSO Jeugd- & Gehandicaptenzorg

3de graad

JIJ hebt een sterke sociale interesse. Je kunt goed in groep werken en hebt veel sociale vaardigheden. Je wilt graag met en voor mensen werken. Je hebt interesse in het begeleiden van mensen (van alle leeftijden) met een beperking, kinderen in een problematische opvoedingssituatie of dementerende bejaarden.

WIJ bieden je een stevige basis van zowel algemene als beroepsgerichte vakken, zodat je na het secundair echt kunt kiezen tussen werken of voortstuderen. Je maakt kennis met het gewone menselijke groeiproces, maar ook met ontwikkelings – en gedragsproblemen. Je leert opvoedkundige theorie├źn en mogelijke begeleidingsstrategie├źn kennen. Je wordt vaardiger in expressie en animatie en in verzorging, als voorbereiding op het werkveld. Die kennis en vaardigheden breng je in praktijk tijdens de stages.

Je bent goed voorbereid om VOORT TE STUDEREN in het pedagogisch, ortho(ped)agogisch, sociaal, psychologisch of paramedisch hoger onderwijs.

Je bent klaar om onmiddellijk aan het WERK te gaan als begeleider in voorzieningen voor mensen met een beperking, in voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand, in internaten, in een rust- en verzorgingstehuis.

Lessenrooster:

1ste 2de
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
Specifiek gedeelte
Beroepsgerichte pedagogiek 2
Beroepsgerichte psychologie 2 1
Beroepsgerichte zorgkunde 2
Biologie van de mens 2 2
Expressie en animatie 2 2
Ortho(ped)agogiek 2 3
Ortho(ped)agogische vaardigheden 2 2
Stages 4 8
Wetgeving 1 1
Totaal 34 34

Studieaanbod