TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

3de graad

De studierichting “Gezondheids- en welzijnswetenschappen” spreekt jongeren aan die sociaalvoelend zijn, graag met mensen omgaan, interesse hebben voor wat de mens en henzelf beweegt. Het is een studierichting voor jongens en meisjes die interesse hebben voor natuurwetenschappelijke, sociale en psychologisch-pedagogische onderwerpen en de wetenschappelijke achtergrond daarvan.

Iedereen kan instappen vanuit de studierichtingen tweede graad TSO, KSO, ASO.

Wat bieden wij aan?

  • Geactualiseerde cursussen.
  • Praktijkgerichte lessen en uitstappen.
  • Kennismakingsstages (in blokken van 4 weken) in kleuterscholen, kinderdagverblijven en RVT’s.
  • Basis in zorgende handelingen.
  • Contacten met voorzieningen en personen uit het sociale werkveld: pleegzorg, netbalcompetitie voor PmB.
  • Introductiedagen.

Wat na GWW?

De opleiding is vooral gericht op voortgezette studies in het hoger onderwijs of een Se-n-Se-opleiding. Wegens de grote wetenschappelijk en psycho-pedagogische basis stromen leerlingen vooral door naar volgende richtingen:

  • lerarenopleiding lager- en kleuteronderwijs;
  • paramedische richtingen;
  • verpleegkunde;
  • sociaal werk, (ortho)pedagogie, (toegepaste) psychologie.

Lessenrooster:

1ste 2de
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
Specifiek gedeelte
Gezondheid en welzijn 3 3
Psychologie & pedagogiek 3 3
Toegepaste biologie 4 4
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Stages & seminaries 6 6
Totaal 34 34

Studieaanbod