Schooltoelagen

Voor alle informatie betreffende studietoelagen kan je terecht op volgende site:
www.studietoelagen.be
Ook bij de leerlingenbegeleiding kan je terecht voor verdere verduidelijking.

Aanvragen schooljaar 2016-2017: vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017.
U moet uw aanvraagdossier voor een toelage uiterlijk op 1 juni 2017:

Aanvragen die u na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Uw aanvraag vroeger
indienen mag natuurlijk wel.
Hoe eerder u uw aanvraag volledig indient, hoe eerder u uw toelage krijgt!