Leefgroepenwerking

Sense

De opleiding richt zich tot studenten die zich in de zorg voor personen met een beperking willen inzetten.

Na een ononderbroken opleiding van 1 jaar behaalt de student het certificaat van de Se-n-Se-opleiding leefgroepenwerking. Met dit getuigschrift kan hij/zij in het werkveld stappen; maar ook verdere studies in de orthopedagogische, pedagogische, sociale en psychologische richting behoren tot de mogelijkheden.

De student kan op 2 momenten in het schooljaar starten, op 1 september of op 1 februari en studeert dan telkens een kalenderjaar later, op 30 juni of op 31 januari af.

Klik hier om de volledige brochure te lezen of te downloaden.

Lessenrooster:

Basisvorming
Nederlands 2
Lichamelijke opvoeding 1
Competentiegericht leren 29u
Stages 14
Opvoedkunde 15
Totaal 32

Studieaanbod