KSO Vrije Beeldende Kunsten

3de graad

Het visualiseren van ervaringen door het hanteren van verschillende technieken, is de grondslag van de derde graad Beeldende Kunst. De jonge kunstenaar leert dat elke techniek uniek is en gaat op zoek naar de meest geschikte mogelijkheden.

De richting bereidt de leerling voor op hoger (kunst)onderwijs.

Lessenrooster:

1ste 2de
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Ovoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Engels 2 2
Specifiek gedeelte
Kunstgeschiedenis 2 2
Vrije beeldende kunst 11 11
– 2-dimensionale Beeldende Vorming
– 3-dimensionale Beeldende vorming
Kunstinitiatie 1 1
Waarnemingstekenen 4 4
Modelschetsen 2 2
Totaal 35 35

Meer info op www.kso-antwerpen.be

Studieaanbod