BSO Publiciteit & Etalage

2de graad

De aandacht gaat zowel naar de technische vorming als naar de creatieve ontplooiing van de leerling. De opleiding is ruim en veelzijdig zodat een degelijke basis wordt gelegd voor een keuze in de derde graad.

Lessenrooster:

1ste 2de
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 6 6
Frans 2 2
Specifiek gedeelte
Driedimensionale vormgeving 4 4
Kunstinitiatie 2 2
Publiciteitsvormgeving 6 6
– Manueel Ontwerp 4 4
– Digitaal Ontwerp 2 2
Tweedimensionale vormgeving 4 4
Waarnemingstekenen 4 4
Constructief tekenen 2 2
Totaal 34  34

Studieaanbod