2e leerjaar

1ste graad

Het tweede leerjaar is, afhankelijk van de keuze van basisoptie, een voorbereiding op een artistieke of sociale opleiding. De leerling maakt op een speelse wijze kennis met het boeiende domein van de beide studierichtingen.

Lessenrooster:

Basisvorming
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Wiskunde 4
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Techniek 2
Basisoptie
afhankelijk van de gekozen optie kiest de leerling voor:
Artistieke vorming
– Algemene muzische vorming 2
– Beeldende vorming 4
Sociale en technische vorming
– Sociale en technische vorming 6
Complementair gedeelte
ICT + leer- & leefsleutels 1
Totaal 32

Studieaanbod